Browsing by Author Софронова, Марина Сергіївна

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Адаптаційний курс з математики. Конспект лекцій для студентів спеціальністей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування»Торяник, Дмитро Олександрович; Софронова, Марина Сергіївна
2015Використання R-функцій для математичного моделювання процесів теплової обробкиМихайлов, Валерій Михайлович; Синєкоп, Микола Сергійович; Пархоменко, Лариса Олександрівна; Михайлова, Світлана Володимирівна; Софронова, Марина Сергіївна
2013Вища математика. Метод. вказ. для організації роботи і виконання індивідуалних домашніх завдань з дисципліни "Вища математика".Ч. №1. Для студ. екон. спец.Янютін, Євген Григорович; Софронова, Марина Сергіївна; Жилюк, Ніна Олексіївна
2016Вища математика. Методичні вказівкиСофронова, Марина Сергіївна
2017Вища математика. Розділи: Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної. Функції багатьох змінних. Методичні вказівкиСофронова, Марина Сергіївна
2015Вища математика: Частина 2. Стислий конспект лекцій.Крутовий, Жорж Андрійович; Софронова, Марина Сергіївна
2013Высшая математика. Ч. №1: Линейная алгебра. Векторы. Аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. Метод. указ. для организации самост. работы и подготовки к модульному контролю по дисцип. "Высшая математика"Софронова, Марина Сергіївна; Жилюк, Ніна Олексіївна
2016Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики. Навчальний посібникКрутовий, Жорж Андрійович; Софронова, Марина Сергіївна
2012Задача розміщення N-паралелепіпедів. Математична модель задачі та ії особливостіСофронова, Марина Сергіївна
2012Зв'язок між побудовою N-політопа та опуклої оболонки скінченної множини точок у RСофронова, Марина Сергіївна
2018Математика в економіці. Вища та прикладна математика. Навчальний посібникСофронова, Марина Сергіївна
2017Математичне моделювання задач оптимізації в економіціПогожих, Микола Іванович; Софронова, Марина Сергіївна
2018Метод формування бази даних для задачі оптимального планування діяльності підприємстваПогожих, Микола Іванович; Софронова, Марина Сергіївна
2015Оптимізаційні методи та моделі. Методичні вказівкиСинєкоп, Микола Сергійович; Софронова, Марина Сергіївна
2016Про один підхід до раціонального розподілу ресурсів на виробництвіСофронова, Марина Сергіївна
2016Теорія ймовірностей та математична статистика. Методичні вказівкиСинєкоп, Микола Сергійович; Софронова, Марина Сергіївна