Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1075
Title: Статистика в схемах, формулах і таблицях. Методична розробка
Authors: Горошанська, Олена Олександрівна
Прокопова, Олена Василівна
Keywords: аналіз
статистичні методи збору
статистичне спостереження
вибірковий метод
індексний метод
Issue Date: 2014
Publisher: Харків:ХДУХТ
Citation: Статистика в схемах, формулах і таблицях для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» / уклад.: О.О. Горошанська, О.В. Прокопова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2014. - 54с.
Abstract: Вивчення дисципліни “Статистика” допоможе студентам оволодіти методологією статистичного аналізу, закономірностей, узагальнення тенденцій розвитку суспільних явищ. Успішному вивченню курсу має сприяти попередня забезпеченість студентів спеціальними методичними розробками зі статистики. Дана методична розробка містить ілюстровані матеріали, які дозволяють розкрити зміст курсу, послідовність вивчення, напрямки та методи проведення досліджень. Ця методична розробка може бути використана студентами під час підготовки до практичних занять, виконання наукової та самостійної роботи
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1075
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КФАС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
-Статистика в схемах, формулах и табл..pdf583,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.