Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1079
Title: Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів збивних для кулінарної та кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою
Authors: Горальчук, Андрій Богданович
Keywords: поліфазна дисперсна структура
напівфабрикати збивні
міжфазні адсорбційні шари
Пікерінг стабілізація
стерична стабілізація
кулінарна та кондитерська продукція
polyphase disperse structure
whipped semi-finished product
interfacial adsorption layers
Pickering stabilization
steric stabilization
culinary and confectionery products
Issue Date: 2016
Citation: Горальчук, А.Б. Наукове обгрунтування технологій напівфабрикатів збивних для кулінарної та кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою: автореф. дис. …докт. техн. наук: 05.18.16 – технологія харчової продукції / А.Б. Горальчук; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків, 2016. – 42с.
Abstract: В дисертації викладено теоретичне та експериментальне обгрунтування принципів забезпечення технологічної стійкості кулінарної та кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою шляхом створення науково обгрунтованих технологій напівфабрикатів збивних, використання яких дозволяє скоротити технологічний процес виробництва продукції на їх основі та зменшити енергозатрати, за одночасного виробництва продукції з високими показниками якості та безпечності. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень сформульовано та доведено наукову концепцію, яка полягає у реалізації в харчових технологіях керованих процесів забезпечення мінімального росту вільної енергії шляхом створення потенційного бар’єру протидії коалесценції дисперсних частинок, що дозволяє одержати за фізичним станом, структурою, харчовою цінністю широкий асортимент напівфабрикатів для виробництва технологічно стійкої кулінарної і кондитерської продукції з поліфазною дисперсною структурою, розширити її асортимент, сформувати нові споживні властивості.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1079
Appears in Collections:Автореферати 2016 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
автореферат_Горальчук.pdf2,08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.