Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1138
Title: Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» всіх форм навчання
Authors: Яцун, Леонід Миколайович
Забродська, Ганна Іванівна
Keywords: курсова робота
бакалавр
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 6.03060104 «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» всіх форм навчання / уклад.: Л.М. Яцун, Г.І. Забродська; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі – Х. : ХДУХТ, 2015. – 37 с.
Abstract: Мета КР – допомогти студентові закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисциплін «Теорії організації», «Операційні системи і технології в туризмі і готельному господарстві», «Менеджмент підприємства», «Управління персоналом».
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1138
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМЗДТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Курсовые_бакалавр.pdf415,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.