Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/115
Title: Вища математика: Частина 2. Стислий конспект лекцій.
Authors: Крутовий, Жорж Андрійович
Софронова, Марина Сергіївна
Keywords: вища математика
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Крутовий Ж. А. Вища математика. Частина 2: Стислий конспект лекцій для студентів спеціалностей: 6.051701, 6.05170108, 6.05170103, 6.05170104, 6.05170107, 6.05170112 / уклад.: Ж.А. Крутовий, М.С. Сафронова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. –  82с.
Abstract: Дане навчальне видання написане на основі лекцій, прочитаних авторами протягом багатьох років студентам різних факультетів ХДУХТ. Доцільність підготовки посібника зумовлена суттєвим зменшенням кількості аудиторних годин, передбачених програмою навчальної дисципліни, що впливає як на обсяг матеріалу, так і на методику викладання. Мета посібника - забезпечити засвоєння понять курсу вищої математики, сприяти формуванню навичок у застосуванні математичних методів, допомогти студентам при самостійному розв'язуванні задач. Друга частина посібника містить лекції з таких розділів: визначені інтеграли та їх застосування, диференціальні рівняння, числові ряди, ознаки їх збіжності, степеневі ряди та їх застосування, елементи теорії ймовірностей
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/115
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КФМІТД)_29.01

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ лок. Конспект лекцій ВМ.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.