Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1303
Title: Спосіб одержання капсул з внутрішнім умістом на основі жирів
Authors: Неклеса, Ольга Павлівна
Коротаєва, Євгенія Олександрівна
Пивоваров, Павло Петрович
Keywords: Патент № 90875
Issue Date: 10-Jun-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 90875, МПК (2014.01) A23P 1/00. Спосіб одержання капсул з внутрішнім умістом на основі жирів. / Неклеса О.П., Коротаєва Є.О., Пивоваров П.П.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2014 00714; заявл. 25.01.2014; опубл. 10.06.2014, Бюл.№ 11.
Abstract: Спосіб одержання капсул з внутрішнім умістом на основі жирів шляхом вертикального зверху- вниз коаксіального екструзійного капсулювання оболонкоутворювача і внутрішнього умісту на основі жирів, що знаходяться у рідкому для екструзії стані, в прийомне середовище. Як оболонкоутворювач використовують водний розчин іонотропного полісахариду альгінату натрію з концентрацією 0,6-4,0 %, а як прийомне середовище використовують двошарове середовище.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1303
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90875.pdf215,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.