Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1315
Title: Спосіб отримання майонезу
Authors: Постнов, Геннадій Михайлович
Червоний, Віталій Миколайович
Василенко, Віталій Юрійович
Keywords: Патент № 91674
Issue Date: 10-Jul-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 91674, МПК A23L 1/24 (2006.01). Спосіб отримання майонезу / Постнов Г.М., Червоний В.М., Василенко В.Ю.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2014 01779; заявл. 24.02.2014; опубл. 10.07.2014, Бюл.№ 13.
Abstract: Спосіб отримання майонезу, який включає одержання пасти змішуванням рецептурних кількостей води, попередньо запареного у воді гірчичного порошку, водного розчину цукру, оцтово-сольового розчину, води і яєчного порошку, емульгуванням отриманої пасти з рецептурною кількістю рослинної олії і наступну гомогенізацію отриманої емульсії, причому емульгування та гомогенізація відбувається в полі ультразвукових хвиль частотою 22 кГц впродовж 10…15 хв. з інтенсивністю випромінювання 3…5 Вт/см 2 .
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1315
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91674.pdf202,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.