Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1328
Title: Спосіб приготування розчину желатину
Authors: Савгіра, Юрій Олексійович
Пілюгіна, Інна Сергіївна
Кузнецова, Тетяна Олегівна
Артамонова, Майя Володимирівна
Keywords: Патент № 92685
Issue Date: 26-Aug-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 92685, МПК A23J 3/06 (2006.01). Спосіб приготування розчину желатину / Савгіра Ю.О., Пілюгіна І.С., Кузнецова Т.О., Артамонова М.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2014 03572; заявл. 07.04.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл.№ 16.
Abstract: Спосіб приготування розчину желатину включає зважування желатину, заливання розрахованою кількістю води, набрякання, розчинення та фільтрування. Після розчинення желатину проводять солюбілізацію соняшникової олії або соняшникової олії з -каротином, або риб'ячого жиру у кількості 0,032 г/100 мл розчину.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1328
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
92685.pdf161,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.