Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1373
Title: Спосіб одержання твердої емульсії та тверда емульсія
Authors: Нечепуренко, Кристина Борисівна
Пивоваров, Павло Петрович
Неклеса, Ольга Павлівна
Keywords: Патент № 105987
Issue Date: 10-Jul-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 105987, МПК A23D 9/007 (2006.01) A23D 9/02 (2006.01). Спосіб одержання твердої емульсії та тверда емульсія / Нечепуренко К.Б., Пивоваров П.П., Неклеса О.П.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2013 03965; заявл. 01.04.2013; опубл. 10.07.2014, Бюл.№ 13.
Abstract: Винахід належить до способу одержання твердої емульсії, який включає емульгування водної та масляної фаз, причому як водну фазу використовують розчин 0,5-3,0 мас. % альгінату натрію, а як масляну фазу використовують дисперсію олії з 2,0-7,5 мас. % солями кальцію, а емульгування водної та масляної фаз здійснюють відповідно при наступному співвідношенні (90,0÷60,0):(10,0÷40,0) мас. %. Винахід стосується також твердої емульсії, одержаної по способу.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1373
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105987.pdf227,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.