Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1375
Title: Апарат для очищення цибулі ріпчастої
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Терешкін, Олег Георгійович
Горєлков, Дмитро Вікторович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Keywords: Патент № 106813
Issue Date: 10-Oct-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 106813, МПК A23N 15/08 (2006.01). Апарат для очищення цибулі ріпчастої / Дейниченко Г.В., Терешкін О.Г., Горєлков Д.В., Дмитревський Д.В.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2013 01919; заявл. 18.02.2013; опубл. 10.10.2014, Бюл.№ 19.
Abstract: Заявлений апарат для очищення цибулі ріпчастої містить циліндричну робочу камеру із завантажувальним та розвантажувальним засувами і отворами для видалення лушпиння та робочий орган, що обертається. Циліндрична робоча камера розташована горизонтально і являє собою циліндричний скошений по боках барабан із перфорованою поверхнею, всередині якого розташовані ребра жорсткості. Окремі блоки форсунок подачі пари та блоки форсунок подачі води, розміщені за межами робочої камери.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1375
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106813.pdf261,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.