Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1376
Title: Спосіб одержання пластичної кондитерської кремово-збивної маси
Authors: Горальчук, Андрій Богданович
Омельченко, Світлана Борисівна
Гринченко, Ольга Олексіївна
Неклеса, Ольга Павлівна
Keywords: Патент № 106859
Issue Date: 10-Oct-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 106859, МПК A23G 3/52 (2006.01) A21D 13/08 (2006.01). Спосіб одержання пластичної кондитерської кремово-збивної маси / Горальчук А.Б., Омельченко С.Б., Гринченко О.О., Неклеса О.П.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2013 14677; заявл. 16.12.2013; опубл. 10.10.2014, Бюл.№ 19.
Abstract: Винахід належить до способу отримання пластичної кондитерської кремово-збивної маси, що включає одержання розчину, що містить казеїнат натрію, стабілізатори, у який емульгують рослинну олію з ефірами моно- та дигліцеридів діацетилвинної кислоти, охолоджують та збивають, причому у 43,95…66,75 мас. % водному розчині відновленого знежиреного молока емульгують 26…37,5 мас. % жирового напівфабрикату, який отримують за температури 80…85 °C шляхом розчинення моно- та дигліцеридів діацетилвинної кислоти, моно- та дигліцеридів молочної кислоти, лецитину у рослинній олії за співвідношення (0,4-1,0):(0,5-1,0):(0,1-0,5):(25-35), в отриману емульсію вводять 10…15 мас. % цукру білого, 0,05…0,2 мас. % карбоксиметилцелюлози, 0,1…0,15 мас. % сорбату калію, ароматизатор та барвник, масу гомогенізують за 50…150 атм, охолоджують до 3…13 °C і збивають до збільшення об'єму в 3,5-4,5 разу. Водний розчин відновленого знежиреного молока отримують за температури 80…85 °C для чого беруть 40,95…60,75 мас. % води, у якій розчиняють 2,5….4,5 мас. % сухого знежиреного молока та 0,5…1,5 мас. %. фосфату натрію. Як рослинну олію використовують олію з температурою плавлення 33-40 °C.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1376
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106859.pdf219,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.