Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1379
Title: Спосіб одержання повітряно-горіхового напівфабрикату
Authors: Горальчук, Андрій Богданович
Товма, Лідія Федорівна
Гринченко, Ольга Олексіївна
Неклеса, Ольга Павлівна
Keywords: Патент № 107300
Issue Date: 10-Dec-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 107300, МПК A23G 1/52 (2006.01) A23L 1/36 (2006.01). Спосіб одержання повітряно-горіхового напівфабрикату / Горальчук А.Б., Товма Л.Ф., Гринченко О.О., Неклеса О.П.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2013 14687; заявл. 16.12.2013; опубл. 10.12.2014, Бюл.№ 23.
Abstract: Винахід належить до способу виробництва білково-горіхового напівфабрикату, що включає збивання яєчного білка з сумішшю цукру і подрібнених горіхів і випікання, причому, спочатку збивають сухий яєчний білок і воду до збільшення об'єму в 3-5 рази, потім додають цукор та іонногенний стабілізатор та збивають до збільшення об'єму в 5,1-6,5 разів з одержанням стабілізованої суміші, у стабілізовану суміш додають горіхово-цукрову суміш і емульгатор.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1379
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107300.pdf200,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.