Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1380
Title: Спосіб отримання сухого збивного напівфабрикату для десертної продукції
Authors: Горальчук, Андрій Богданович
Котляр, Олег Володимирович
Гринченко, Ольга Олексіївна
Keywords: Патент № 107319
Issue Date: 10-Dec-2014
Citation: Патент України на корисну модель № 107319, МПК A23L 1/19 (2006.01). Спосіб отримання сухого збивного напівфабрикату для десертної продукції / Горальчук А.Б., Котляр О.В., Гринченко О.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № a 2014 03914; заявл. 14.04.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл.№ 23.
Abstract: Винахід належить до способу одержання сухого збивного напівфабрикату для десертної продукції, що містить жировий компонент, піноутворювачі, порошкоподібний наповнювач, причому суху суміш одержують розпилюванням жирового компоненту з температурою вище його температури плавлення на поверхню порошкоподібного наповнювача з температурою нижче температури кристалізації жирового компоненту за співвідношення жировий компонент: порошкоподібний наповнювач (16,7-55,5):(44,5-83,3).
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1380
Appears in Collections:Перелік патентів за 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107319.pdf133,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.