Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1460
Title: Бухгалтерський облік. Конспект лекцій
Authors: Акімова, Наталія Сергіївна
Топоркова, Олена Вячеславівна
Наумова, Тетяна Анатоліївна
Ковалевська, Надія Сергіївна
Янчева, Інна Валентинівна
Ільченко, Маргарита Олександрівна
Keywords: бухгалтерський облік
бухгалтерський баланс
облік грошових коштів
господарський облік
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Бухгалтерський облік: конспект лекцій у структурно-логічних схемах із дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 071 «Економіка підприємства» / уклад.: Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Т.А. Наумова, Н.С. Ковалевська, І.В. Янчева, М.О. Ільченко – Х. : ХДУХТ, 2016. – 239 с.
Abstract: У розробленому конспекті лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» висвітлено основні найважливіші положення тем передбачених робочою програмою з дисципліни. Основні завдання дисципліни «Бухгалтерський облік»: - ознайомлення з основами побудови вітчизняного бухгалтерського обліку в підрозділах і на робочих місцях в різних типах підприємств; - вивчення методики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності на основі використання нормативно- методологічних документів, діючих в Україні; - ознайомлення з світовою практикою ведення бухгалтерського обліку та її впровадження відповідно до дії економічного механізму господарювання в управлінську діяльність державних, приватних, орендних, спільних підприємств.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1460
Appears in Collections:Монографії та навчальні посібники кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
экономисты ХДУХТ++.pdf2,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.