Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1478
Title: Інноваційний інжиніринг у ресторанному господарстві. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 8.05170112 «Технології харчування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної форми навчання
Authors: Горальчук, Андрій Богданович
Нагорний, Олександр Юрійович
Котляр, Олег Володимирович
Keywords: конспект лекцій
ресторанне господарство
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Інноваційний інжиніринг у ресторанному господарстві: опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 8.05170112 «Технології харчування» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр денної форми навчання / укл.: А.Б. Горальчук, О.Ю. Нагорний , О.В. Котляр; Харківський дер. ун-т харчування та торгівлі – Х. : ХДУХТ, 2016. – 38 с.
Abstract: Метою викладання дисципліни «Інноваційний інжиніринг у ресторанному господарстві» є придбання, систематизація та закріплення у студентів теоретичних знань та практичних вмінь щодо побудови ефективного технологічного процесу шляхом прийнятих інноваційних інженерних рішень та здійснення оцінки запропонованих рішень.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1478
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КТХ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3 ОК Іннов.інжин.в РГ Горальчук.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.