Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1520
Title: Гнучкий плівковий резистивний електронагрівач випромінюючого типу
Authors: Загорулько, Андрій Миколайович
Загорулько, Олексій Євгенович
Keywords: Патент № 108041
Issue Date: 24-Jun-2016
Citation: Патент України на корисну модель № 108041, МПК H05B 3/36 (2006.01), B01D 1/22 (2006.01), G05D 23/19 (2006.01). Гнучкий плівковий резистивний електронагрівач випромінюючого типу / Загорулько А.М., Загорулько О.Є., заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u201510705; заявл. 02.02.2016; опубл. 24.06.2016, Бюл.№ 12.
Abstract: Гнучкий плівковий резистивний електронагрівач випромінюючого типу містить діелектричну підкладку та резистивний елемент. Як діелектричну підкладку використано гнучку електроізоляційну плівку, на поверхню якої нанесено за допомогою вакуумного напилення резистивний елемент на основі струмопровідної ніхромової пасти у вигляді послідовно з'єднаних одна з одною прямокутних смуг, які розташовані перпендикулярно шинам забезпечених відведеннями для підключення до електромережі та додатково покрити зверху та знизу шарами гнучкої електроізоляційної плівки.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1520
Appears in Collections:Перелік патентів за 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108041.pdf242,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.