Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1521
Title: Фінансовий ринок. Курс лекцій стислий
Authors: Близнюк, Оксана Павлівна
Keywords: фінансовий ринок
фінансове посередництво
ринок цінних паперів
фондовий ринок
грошовий ринок
валютний ринок
обліковий ринок
міжбанківський ринок
кредитний ринок
Issue Date: 2014
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Фінансовий ринок: курс лекцій стислий для студентів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад. О.П. Близнюк; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 176 с.
Abstract: Представлений курс лекцій "Фінансовий ринок" покликаний допомагати студентам систематизувати здобуті знання, сприяти опануванню практичних навиків розв'язання різноманітних завдань, пов'язаних з діяльністю основних учасників фінансового ринку, посередників, основних інститутів, органів державного регулювання.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1521
Appears in Collections:Монографії та навчальні посібники кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фінансовий_ ринок_курс_2014 (3).pdf1,25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.