Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1522
Title: Спосіб сушіння харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску
Authors: Потапов, Володимир Олексійович
Петренко, Олена Володимирівна
Гриценко, Олег Юрійович
Keywords: Патент № 108135
Issue Date: 11-Jul-2016
Citation: Патент України на корисну модель № 108135, МПК A23L 3/40 (2006.01), A23B 4/03 (2006.01), A23B 7/02 (2006.01). Спосіб сушіння харчових продуктів в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску / Потапов В.О., Петренко О.В., Гриценко О.Ю., заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u201511184; заявл. 13.11.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл.№ 13.
Abstract: Спосіб сушіння харчових продуктів включає попередню підготовку сировини, подрібнення, заповнення функціональних місткостей та сушіння в тепломасообмінному модулі шляхом фільтрації сушильного агента крізь матеріал під дією підвищеного тиску.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1522
Appears in Collections:Перелік патентів за 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108135.pdf142,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.