Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1562
Title: Статистика. Збірник навчальних та контролюючих тестів для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Authors: Прокопова, Олена Василівна
Горошанська, Олена Олександрівна
Костинська, Маргарита Володимирівна
Keywords: статистика
теорія статистики
статистичні показники
статитичне группування
тестові завдання
Issue Date: 2014
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Статистика: збірник навчальних та контролюючих тестів для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / уклад.: О.В. Прокопова, О.О.Горошанська, М.В. Костинська; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2014. – 109с.
Abstract: Освітньо-професійною програмою та навчальними планами підготовки бакалаврів з напрямку „Економіка і підприємництво” передбачається вивчення дисципліни „Статистика”. У системі економічної освіти місце статистики, як навчальної дисципліни, обумовлено її роллю у науковій і практичній діяльності суспільства. Статистика як окрема галузь суспільної науки і спеціальна наукова дисципліна має свій предмет і метод дослідження. Вона вивчає закономірності суспільних явищ у нерозривному зв'язку з їх якісним змістом. Статистика розробляє способи кількісного аналізу, які у сукупності утворюють статистичну методологію і використовуються іншими суспільними науками як засіб соціального пізнання. Активною формою закріплення і систематизації знань, отриманих під час лекційних, практичних занять та самостійної підготовки студентів є поточний контроль знань, який проводиться у вигляді тестів.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1562
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КБОАО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тесты статистика последний вариант 2015.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.