Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1571
Title: Бюджетний менеджмент. Методичні вказівки
Authors: Бігдан, Інна Анатоліївна
Шевчук, Ірина Львівна
Keywords: бюджетний менеджмент
методичні вказівки
самостійна робота
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Бюджетний менеджмент: методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами освітнього ступеню "магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" заочної форми навчання / уклад.: І.А. Бігдан, І.Л. Шевчук; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 56 с.
Abstract: Мета вивчення дисципліни - надання майбутнім фахівцям з фінансів знань щодо прийомів і методів, які використовують органи законодавчої та виконавчої влади в процесі управління бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків та формування практичних навичок їх застосування в професійній діяльності.Розроблені методичні вказівки містять загальні вимоги до виконання студентами контрольної роботи, тестові завдання, список рекомендованої літератури.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1571
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
кр БМ.doc501 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.