Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/158
Title: Аналіз господарської діяльності. Методичні матеріали та завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
Authors: Кащена, Наталія Борисівна
Костинська, Маргарита Володимирівна
Чміль, Ганна Леонідівна
Keywords: методи аналізу
господарська діяльність
економічний аналіз
аналіз
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Аналіз господарської діяльності: метод. матеріали та завд. для самостійної роботи студ. напр. підгот. 6.030509 "Облік і аудит" гал.знан. 0305 "Економіка і підприємництво" рівня бакалавр / уклад.: Н.Б. Кащена, М.В. Костинська, Г.Л. Чміль; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 259с.
Abstract: Призначення даної методичної розробки - поглибити теоретичну підготовку студентів і сприяти самостіному оволодінню практичними навичками проведення аналізу, інтерпретації отриманих результатів та обгрунтування управлінських рішень щодо підвищення ефективності господарської діяльності підприємства
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/158
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ред.АГД_МВ_СРС.pdf2,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.