Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1650
Title: Державне та регіональне управління. Тестовий тренінг
Authors: Забродська, Ганна Іванівна
Забродська, Любов Давидівна
Keywords: державне управління
регіональний розвиток
тести
тестування
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Державне та регіональне управління: тестовий тренінг для самостійної роботи студентів із підготовки до аудиторних практичних занять з дисципліни за освітнім ступенем бакалавр / уклад. Л.Д. Забродська, Г.І. Забродська; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 88 с.
Abstract: Метою дисципліни "Державне та регіональне управління" є формування у студентів сучасного мислення та соціальних знань у галузі управління на національному і регіональному рівнях; набуття умінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. Тестові завдання пропонуються в тематичному розрізі та охоплюють всі теми дисципліни "Державне та регіональне управління" відповідно робочої програми і складають основний зміст поточного та модульного контролю теоретичних знань. Зміст тестів складається з запитань одниничного вибору правильної відповіді.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1650
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ.pdf667,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.