Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1658
Title: Обладнання для формування. Частина 2. Розрахунок шприца. Методичні вказівки
Authors: Черевко, Олександр Іванович
Михайлов, Валерій Михайлович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Ляшенко, Богдан Віталійович
Михайлова, Світлана Володимирівна
Keywords: технологічне обладнання
харчові виробництва
переробне виробництво
проектування
курсова робота
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Обладнання для формування. Ч. 2. Розрахунок шприца: методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисциплін «Технологічне обладнання харчових виробництв та галузі», «Технологічне обладнання малих харчових виробництв» студентами, які навчаються за спеціальністю 7.05050313 – обладнання харчових та переробних виробництв/ уклад.: О.І. Черевко, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, Б.В.Ляшенко та ін.; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі.- Харків: ХДУХТ, 2016.-24с.
Abstract: Виконання курсового проекту є завершальним етапом вивчення теорії та практичного застосування знань з дисциплін «Технологічне обладнання харчових виробництв та галузі» або «Технологічне обладнання малих харчових виробництв». Мета виконання курсового проекту – закріпити та поглибити знання з дисципліни, набути практичних навичок застосування цих знань у роботі з проектними матеріалами. Тематика курсового проекту пов’язана з проектуванням технологічного обладнання харчових виробництв. При цьому враховуються напрямки розвитку харчової промисловості в Україні, досягнення науки і техніки на сучасному етапі, перспективи розвитку галузей і зарубіжний досвід.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1658
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КПААХВ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Реп.ек.лок.шприц2014-методичка.PDF1,46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.