Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1661
Title: Адміністративний менеджмент. Опорний конспект лекцій
Authors: Забродська, Ганна Іванівна
Keywords: управління
адміністрування
менеджмент
опорний конспект лекцій
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Адміністративний менеджмент: опорний конспект лекцій для студентів напряму підготовки "Управління та адміністрування" "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад. Г. І. Забродська; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 68 с.
Abstract: Мета опорного конспекту - сприяти студентам у підготовці до практичних занять, підвищення якості самостійного опанування теоретичного матеріалу дисципліни та візуального сприйняття лекційного матеріалу. Конспект можна використовувати як допоміжний матеріал при підготовці до заліку. Для поглибленого вивчення окремих питань і тем дисципліни слід використовувати рекомендовані літературні джерела, наведені наприкінці опорного конспекту. При підготовці до практичних занять, рубіжного і підсумкового контролю доцільно перевіряти рівень знань, відповідаючи на питання наведені наприкінці теми.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1661
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМЗДТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.Опор_консп_АМ.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.