Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/167
Title: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр","спеціаліст" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування" заочної форми навчання
Authors: Бігдан, Інна Анатоліївна
Жилякова, Олена Валеріївна
Keywords: страхування
фінансовий менеджмент
фінанси
Issue Date: 2015
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Фінансовий менеджмент" студентами освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр","спеціаліст" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування" заочної форми навчання/ розроб.: І.А. Бігдан, О.В. Жилякова; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2015. – 50с.
Abstract: Розроблені методичні вказівки містять загальні вимоги до виконання студентами контрольної роботи, тестові та ситуаційні завдання, список рекомендованої літератури
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/167
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри фінансів та обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Контр. роб. ФМ+.pdf375,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.