Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1695
Title: Менеджмент. Методичні вказівки
Authors: Безгінова, Любов Іванівна
Забродська, Любов Давидівна
Левченко, Антоніна Василівна
Пічугіна, Тетяна Сергіївна
Ткаченко, Ольга Петрівна
Ткачова, Світлана Сергіївна
Чатченко, Ольга Євгенівна
Шарапова, Олена Михайлівна
Keywords: підприємства
управління
курсова робота
менеджмент
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Менеджмент: методичні вказівки та основні вимоги до виконання та захисту курсових робіт спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання / уклад.: Т.С. Пічугіна, Л.І. Безгінова, Л.Д. Забродська, О.П. Ткаченко, С.С. Ткачова, О.Є. Чатченко, О.М. Шарапова, А.В. Левченко; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 43с.
Abstract: Курсова робота виконується студентами згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Менеджмент організацій і адміністрування" з циклу нормативних дисциплін з менеджменту: "Менеджмент", "Стратегічне управління" та дисципліни вибіркової частини "Операційні системи і технології в торгівлі та ресторанному господарстві". Виконання курсової роботи дозволяє систематизувати та поглибити одержані знання, творчо застосувати їх під час вирішення конкретних завдань, розвинути навички самостійної роботи, проведення наукових досліджень тощо. Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги студентам у виконанні курсової роботи.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1695
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МО-курсові-бакалавр.pdf315,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.