Навчально-методичні видання (КХМГХ) Главная страница коллекции Просмотр статистики

Просмотр
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 30
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2017Навчальні контролюючі тести з дисципліни"Технічна мікробіологія" для студентів Навчально-наукового інституту технології та бізнесу напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія"Старостенко, Богдана Олександрівна
2017Спецкурс. Органічні речовини сировини та харчових продуктів. Методичні вказівки та тестові завдання для самостійної роботи з дисципліни для студентів спеціальності 181 "Харчові технології"Мурликіна, Наталя Віталіївна; Кузнецова, Тетяна Олегівна
2017Харчова хімія. Розділ 1. Частина 2. Основи хімічного аналізу харчових систем. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних домашніх завдань для студентів денної форми навчання за спеціальністю 181 "Харчові технології та інженерія"Добровольська, Олена Владиславівна
2017Харчова хімія. Розділ 1. Основи загальної хімії та хімічного аналізу харчових систем. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуальних домашніх завдань для студентів денної скороченої форми навчання за спеціальністю 181 "Харчові технології та інженерія"Добровольська, Олена Владиславівна
2017Харчова хімія. Розділ 1. Основи загальної та неорганічної хімії харчових систем. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 181 "Харчові технології"Аксьонова, Олена Федорівна; Мурликіна, Наталя Віталіївна
2017Хімія та методи дослідження сировини та матеріалів. Частина 1. Методичні вказівки до самостійної підготовки та виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"Отрошко, Наталя Олександрівна; Пілюгіна, Інна Сергіївна
2016Харчова хімія. Розділ 2. Органічна хімія. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»Упатова, Олена Іванівна; Мурликіна, Наталя Віталіївна
2013Основи біохімії та фізіології харчування. Практикум для студентів факультету менеджменту із спеціальності 6.140100 «Готельно-ресторанна справа»Горбань, Віктор Григорович; Серік, Максим Леонідович; Цибань, Лілія Степанівна
2011Практикум з біологічної хімії. Навчальний посібник для студентів технологічних (спеціальності ТХ 8.091711;ТХК 8.091702; ТКО 7.091706; ТМ 7.091709) факультетівЦибань, Лілія Степанівна; Артеменко, Віктор Станіславович; Горбань, Віктор Григорович; Павлоцька, Лариса Федорівна; Серік, Максим Леонідович; Дуденко, Ніна Василівна
2013Технології полісахаридів у харчовій промисловості. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки: 6.051701 «Харчові технології та інженерія»Євлаш, Вікторія Владленівна; Самойленко, Сергій Олексійович
2012Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання контрольних робіт з дисципліни «Хімічні основи харчових технологій. Аналітична хімія» для студентів напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» піднапряму «Харчова інженерія» заочної форми навчанняДобровольська, Олена Владиславівна
2011Хімія. Органічна хімія. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів денного та заочного відділення, що навчаються за напрямом підготовки 6030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво»Упатова, Олена Іванівна; Мурликіна, Наталя Віталіївна; Уклеіна, Олена Григорівна
2012Харчова хімія. Фізико-хімічні та колоїдні основи харчових технологій. Лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності „Технологія харчування”Самойленко, Сергій Олексійович
2016Тестові завдання для поточного контролю знань з загальної хімії. Методичні вказівки до самостійної робіти з курсуАксьонова, Олена Федорівна; Кузнецова, Тетяна Олегівна; Отрошко, Наталя Олександрівна; Губський, Сергій Михайлович
2010Мікробіологія. Метод. вказ. до виконання лаборат. робіт для студентів за напрямом підготовки 6.030510 "Товарознавство та торговельне підприємництво"Коваленко, Валентина Олексіївна; Євлаш, Вікторія Владленівна; Головко, Микола Павлович
2011Харчові добавки. Метод. вказ. для самостійної підготовки та виконання лабор. робіт студ., які навчаються за напр. підгот. 6.030510 " Товарознавство і торгівельне підприємництво"Грінченко, Ольга Олексіївна; Гурікова, Ірина Миколаївна
2010Фізична та колоїдна хімія харчових систем. Метод. вказ. до виконання лабор. робіт для студ. напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство і торговельне підприємство"Савгіра, Юрій Олексійович; Самойленко, Сергій Олексійович
2012Методи контролю продукції в галузі. Модуль 2. Хімічні та фізико-хімічні методи аналізу. Метод. вказів. до самост. роботи та виконання лабор. та навчально-дослідницьких робіт з дисципліни для студ. денн. та заочн. форм навч. напр. підгот. 6.051701 " Харчові технології та інженерія " піднапряму "Харчові технології"Добровольська, Олена Владиславівна; Отрошко, Наталя Олександрівна
2013Хімічні основи харчових технологій. Аналітична хімія. Модуль "Кислотно-основні рівноваги, їх використання в аналітичній хімії" Метод. вказ. до самостійної роботи та виконання завдань на розв'язання задач і побудову діаграм з використанням електронних таблиць Excel для студ. напряму підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" піднапряму "Харчова інженерія".Добровольська, Олена Владиславівна; Антонов, Олексій Валентинович
2013Хімія харчових речовин. Метод. вказів. для самостійної підгототовки та виконання контр. робіт для студентів, що навчаються за напрямом 6.051701 "Харчові технології та інженерія" піднапрямом " Техїнологія харчування"Євлаш, Вікторія Владленівна; Пілюгіна, Інна Сергіївна; Мурликіна, Наталя Віталіївна; Отрошко, Наталія Олександрівна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 30