Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1754
Title: Аналіз інвестиційної діяльності. Методичні рекомендації
Authors: Горошанська, Олена Олександрівна
Кащена, Наталія Борисівна
Keywords: інвестиційна діяльність
інвестиційний аналіз
бізнес
підприємства
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Аналіз інвестиційної діяльності: методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / уклад.: О.О. Горошанська, Н.Б.Кащена; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 123 c.
Abstract: Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Аналіз інвестиційної діяльності". Мета даної методичної розробки - допомогти студентам засвоїти, поглибити і систематизувати теоретичні знання, а також набути практичні навички аналізу результатів інвестиційної діяльності підприємств в сучасних умовах ведення бізнесу. Методична розробка містить методичні рекомендації щодо розв'язання задач, контрольні питання для самодіагностики та тестові завдання для самоперевірки за темами дисципліни
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1754
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КФАС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АИД для самост 2017 1.pdf998,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.