Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1762
Title: Навчально-ознайомча практика. Програма та методичні рекомендації
Authors: Чаговець, Віта Віталіївна
Постнов, Геннадій Михайлович
Червоний, Віталій Миколайович
Keywords: харчові виробництва
технологічне проектування
обладнання
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Навчально-ознайомча практика: програма та методичні рекомендації з організації навчально-ознайомчої практики за спеціальністю 131"Прикладна механіка" / уклад.:Г.М. Постнов,В.М. Червоний, В.В. Чаговець; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 43с.
Abstract: Однією з складових освітньої компоненти є практична підготовка майбутніх фахівців, яка передбачає розширення одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Такою практичною підготовкою є навчально-ознайомча практика студентів, зокрема за спеціалізацією "Обладнання переробних і харчових виробництв".
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1762
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрфї ім. М.І. Бєляєва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!!ПРАКТИКА_НАВЧ.-ОЗН._1_курс.pdf2,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.