Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1764
Title: Устаткування в галузі. Методичні вказівки
Authors: Афукова, Наталія Олександрівна
Горєлков, Дмитро Вікторович
Дейниченко, Григорій Вікторович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Червоний, Віталій Миколайович
Keywords: техніка (обладнання)
харчові технології
механічне устаткування
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Устаткування в галузі: метод. вказ. для самост. роб. студ. напр. підгот. 6.051701 "Харчові технології та інженерія" спеціальності "Технологія харчування" / уклад.: Г.В. Дейниченко, Н.О. Афукова, Д.В. Горєлков, Д.В. Дмитревський, В.М. Червоний; Харківський дер. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 55с.
Abstract: Представлені методичні вказівки дають змогу студентам якісніше самостійно засвоїти дисципліну. Методичні вказівки викладені у відповідності до робочої програми. Кожний окремий блок передбачає обов'язкові та додаткові питання для вивчення теми та опанування теоретичних знань; наведено тематику індивідуальних завдань, які студенти виконують під час навчання. Для більш якісного засвоєння матеріалу наведені запитання для самоконтролю та посилання на літературні джерела, до яких студент може звернутись для розкриття певного питання. Окремим блоком надані питання для заліку та екзаменаційні питання для більш загального поняття слухачем об'єму матеріалу та можливості самостійної підготовки за розширеним напрямком і для складання екзамену
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1764
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КУХГІ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!!метод сам работа технологи.pdf501,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.