Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1919
Title: Машини для транспортування неперервної дії. Розрахунок стрічкового конвеєра. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи, самостійного вивчення та виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни «Транспортне та допоміжне обладнання м’ясопереробних підприємств» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»
Authors: Бабкіна, Ірина Володимирівна
Михайлова, Світлана Володимирівна
Шевченко, Андрій Олександрович
Keywords: машини
конвеєр
обладнання
транспортування
Issue Date: 2016
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Машини для транспортування неперервної дії. Розрахунок стрічкового конвеєра: метод. вказ. до викон. лаб.роб., сам. вивч. та викон. інд.завд. з навч.дисц."Транспортне та допоміжне обладнання м'ясопереробних підприємств" для студ.,які навчаються за напр.підгот.6.051701 / уклад.: А.О. Шевченко, І.В. Бабкіна, С.В. Михайлова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2016. – 30 c.
Abstract: Дисципліна "Транспортне та допоміжне обладнання м'ясопереробних підприємств" дає студентам знання, необхідні для підготовки до виробничо-технологічної діяльності, пов'язаної з експлуатацією транспортуючих машин і механізмів, вантажопідйомних машин різних технологічних автоматизованих комплексів харчових м'ясопереробних виробництв. Дисципліна має на меті практичне застосування студентами отриманих навичок і знань у ході фундаментальної підготовки із загальнонаукових і загально-технічних дисциплін, а також розв'язання інженерних задач, пов'язаних із повною комплексною механізацією.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1919
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КПААХВ) 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Машини для транспортування неперервної дії.pdf667,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.