Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1927
Title: Аналіз якості пива виробництва ПАТ "САН ІнБев Україна" як сировини для подальшої баромембранної обробки
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Мельник, Максим Григорович
Keywords: пиво
пивоварні підприємства
пивоварна сировина
пивоварне виробництво
баромембранна обробка
Issue Date: 2017
Citation: Дейниченко Г.В. Аналіз якості пива виробництва ПАТ "САН ІнБев Україна" як сировини для подальшої баромембранної обробки / Г.В. Дейниченко, М.Г. Мельник // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 40-41.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1927
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дейниченко,Мельник.pdf91,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.