Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1957
Title: Дослідження впливу рослинних кріодобавок на показники якості мармеладу желейно-фруктового під час зберігання
Authors: Артамонова, Майя Володимирівна
Шматченко, Наталя Василівна
Keywords: мармелад
рослинні добавки
желейні вироби
желейний мармелад
Issue Date: 2017
Citation: Артамонова М.В. Дослідження впливу рослинних кріодобавок на показники якості мармеладу желейно-фруктового під час зберігання / М.В. Артамонова, Н.В. Шматченко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С.203-204.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1957
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Артамонова,Шматченко.pdf90,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.