Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1988
Title: Покращення якості виробництва фруктових паст
Authors: Загорулько, Олексій Євгенович
Загорулько, Андрій Миколайович
Попова, Тетяна Вікторівна
Keywords: пасти
фруктові пасти
Issue Date: 2017
Citation: Загорулько О.Є. Покращення якості виробництва фруктових паст / О.Є. Загорулько, А.М. Загорулько, Т.В. Попова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 49-50.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1988
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Загорулько,Загорулько,Попова.pdf90,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.