Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1989
Title: Вплив режимів НВЧ-обробки на фізико-хімічні властивості концентратів із пряних овочів
Authors: Бабкіна, Ірина Володимирівна
Прасол, Світлана Володимирівна
Keywords: концентрати
пряні овочі
техніка НВЧ
НВЧ-енергія
процеси сушіння
Issue Date: 2017
Citation: Бабкіна І.В. Вплив режимів НВЧ-обробки на фізико-хімічні властивості концентратів із пряних овочів / І.В. Бабкіна, С.В. Прасол // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 125-126.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1989
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.Бабкіна,Прасол.pdf93,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.