Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2016
Title: Амінокислотний склад сирників на основі МБК
Authors: Гницевич, Виктория Альбертовна
Дейниченко, Григорій Вікторович
Keywords: харчова промисловість
амінокислоти
молочно-білкові концентрати
сирники
Issue Date: 2017
Publisher: Гніцевич В. А. Амінокислотний склад сирників на основі МБК / В.А. Гніцевич, Л.Г. Дейниченко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 227-228.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2016
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гніцевич,Дейниченко.pdf101,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.