Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2018
Title: Дослідження показників безпечності напівфабрикату з молюска прісноводного під час зберігання
Authors: Головко, Микола Павлович
Геліх, Анна Олександрівна
Головко, Тетяна Миколаївна
Keywords: рибні напівфабрикати
мікробіологічні показники
молюски
зберігання
Issue Date: 2017
Citation: Головко М. П. Дослідження показників безпечності напівфабрикату з молюска прісноводного під час зберігання / М.П. Головко, Т.М. Головко, А.О. Геліх // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 231-232.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2018
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Головко,Головко,Геліх.pdf105,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.