Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2019
Title: Дослідження механізму реакції селеніту натрію з гідратованою матрицею добавок дієтичних селен-білкових (ДДСБ)
Authors: Головко, Тетяна Миколаївна
Применко, Владислав Геннадійович
Keywords: білкові добавки
дієтичні добавки
натрій
селен
Issue Date: 2017
Citation: Головко Т. М. Дослідження механізму реакції селеніту натрію з гідратованою матрицею добавок дієтичних селен-білкових (ДДСБ) / Т.М. Головко, В.Г. Применко // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності: Матеріали другої міжнар. наук.- практ. конференції: до 50-річчя Харківського держ. ун-ту харчування та торгівлі, 05-07 вересня 2017 р. / заг. ред. Г.В. Дейниченка; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, Таврійський держ. агротехнологічний ун-т. – Харків: ХДУХТ, 2017. – С. 233-234.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2019
ISBN: 978-966-405-436-9
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Головко,Применко.pdf172,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.