Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2266
Title: Управління фінансовою санацією підприємства. Візуальне супроводження дисципліни для студентів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" денної та заочної форм навчання
Authors: Лачкова, Людмила Іванівна
Лачкова, Вікторія Миколаївна
Keywords: підприємства
управління підприємствами
фінансова санація
суб'єкти господарювання
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: Видавець Іванченко І.С.
Citation: Управління фінансовою санацією підприємства: візуальне супроводження дисципліни для студентів зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" денної та заочної форм навчання / уклад.:Л.І.Лачкова, В.М. Лачкова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: Іванченко І.С., 2017. – 59 c.
Abstract: Розглянуто концептуальні засади та механізми управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб'єктів господарювання До кожної теми подано таблиці, схеми, рисунки, які унаочнюють зміст лекцій. Для підготовки візуального супроводження використано сучасні науково-методичні розробки з антикризового управління підприємством, законодавчі та нормативні акти, які регулюють державну політику із запобігання банкрутству. Призначено для аспірантів, магістрів, студентів економічних спеціальностей, фахівців з управління фінансами підприємств
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2266
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КФАС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.ВС_УФС_фiн.output.pdf1,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.