Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2267
Title: Статистика. Практикум
Authors: Горошанська, Олена Олександрівна
Keywords: аналіз
економічна статистика
показники
статистика
соціально-економічна статистика
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Горошанська О. О. Статистика: практикум / О.О. Горошанська. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 133 с.
Abstract: Практикум підготовлено на основі типової програми дисципліни "Статистика". Розглянуто методичні основи побудови статистичних показників для вивчення закономірностей соціально-економічних явищ і процесів, наведено практичні завдання та задачі з основних тем дисципліни, а також розглянуто розв'язання типових задач і завдань. У виданні використано законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали зі статистики, а також рекомендовані літературні джерела з теорії статистики.Практикум розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, аспірантів, наукових працівників, а також спеціалістів, які бажають систематизувати і поглибити свої знання щодо прикладного застосування статистичних методів обробки масових експериментальних даних
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2267
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КФАС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ек.Горошанс_ка_О.О._Статистика._Практикум.pdf2,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.