Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2286
Title: Безрефлекторна ІЧ-сушарка природної рослинної сировини
Authors: Загорулько, Андрій Миколайович
Загорулько, Олексій Євгенович
Товпига, Дмитро Анатолійович
Keywords: Патент № 114146
Issue Date: 27-Feb-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 114146, МПК A23N 12/08 (2006.01) B01D 1/22 (2006.01) H05B 3/36 (2006.01). Безрефлекторна ІЧ-сушарка природної рослинної сировини / Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Товпига Д.А.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2016 10100; заявл. 04.10.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл.№ 4.
Abstract: Безрефлекторна ІЧ-сушарка природної рослинної сировини складається з прямокутної сушильної камери з розташованими в ній лотками для продукту та вентилятора. Як нагрівач використовують гнучкий плівковий резистивний електронагрівач випромінюючого типу (ГПРЕнВТ).
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2286
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114146.pdf222,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.