Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2287
Title: Барабанна ІЧ-сушарка плодоягідної сировини
Authors: Кіптела, Людмила Василівна
Загорулько, Андрій Миколайович
Загорулько, Олексій Євгенович
Дяченко, Нікіта Володимирович
Гончаренко, Віталій Анатолійович
Keywords: Патент № 114147
Issue Date: 27-Feb-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 114147, МПК A23N 12/08 (2006.01) F26B 3/02 (2006.01) F26B 11/04 (2006.01). Барабанна ІЧ-сушарка плодоягідної сировини / Кіптела Л.В., Загорулько А.М., Загорулько О.Є., Дяченко Н.В., Гончаренко В.А.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2016 10101; заявл. 04.10.2016; опубл. 27.02.2017, Бюл.№ 4.
Abstract: ІЧ-сушарка для сушіння плодоягідної сировини складається з камери барабанної сушарки, відведень для завантаження та розвантаження сировини, електродвигуна. При цьому як нагрівач використовується ГПРЕнВТ, що встановлений поздовжньо робочій поверхні барабанного апарату та частково описує її геометрію, а зовнішня сторона ГПРЕнВТ обгорнута теплоізолюючим листовим алюфомом з металевим захисним кожухом.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2287
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік
Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114147.pdf230,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.