Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2288
Title: Спосіб отримання порошку желатину з солюбілізованими речовинами
Authors: Пілюгіна, Інна Сергіївна
Артамонова, Майя Володимирівна
Якушенко, Євген Миколайович
Keywords: Патент № 114348
Issue Date: 10-Mar-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 114348, МПК C09H 9/04 (2006.01) A23J 3/06 (2006.01). Спосіб отримання порошку желатину з солюбілізованими речовинами / Пілюгіна І.С., Артамонова М.В., Якушенко Є.М.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2016 08383; заявл. 29.07.2016; опубл. 10.03.2017, Бюл.№ 5.
Abstract: Спосіб отримання порошку желатину з солюбілізованими речовинами включає зважування желатину, заливання водою, набрякання, розчинення, фільтрування, солюбілізацію в розчині желатину соняшникової олії або соняшникової олії з -каротином, або риб'ячого жиру. Після проведення солюбілізації розчин сушать у розпилювальній сушарці.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2288
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114348.pdf162,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.