Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2299
Title: Комбінований спосіб запікання котлет січених із застосуванням електроконтактного нагрівання
Authors: Шевченко, Андрій Олександрович
Бабкіна, Ірина Володимирівна
Михайлов, Богдан Валерійович
Keywords: Патент № 117011
Issue Date: 12-Jun-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 117011, МПК A23L 5/10 (2016.01) A23L 5/30 (2016.01). Комбінований спосіб запікання котлет січених із застосуванням електроконтактного нагрівання / Шевченко А.О., Бабкіна І.В., Михайлов Б.В.; заявники та патентовласники: Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі, Харківська загальноосвіт. школа I-III ст. № 22.- № u 2017 00095; заявл. 03.01.2017; опубл. 12.06.2017, Бюл.№ 11.
Abstract: Комбінований спосіб запікання котлет січених із застосуванням електроконтактного нагрівання включає комбіновану теплову обробку напівфабрикатів за рахунок поєднання поверхневого нагрівання за потужності 1,2 кВт, інфрачервоного нагрівання за густини теплового потоку 11 кВт/м 2 , електроконтактного нагрівання змінним струмом прямокутної форми частотою 50 Гц за напруги 40 В на 1 кг сформованих напівфабрикату тривалістю 6,5 хв.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2299
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117011.pdf149,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.