Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2303
Title: Дріжджове тісто
Authors: Неклеса, Ольга Павлівна
Пивоваров, Євген Павлович
Нагорний, Олександр Юрійович
Keywords: Патент № 117738
Issue Date: 10-Jul-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 117738, МПК (2017.01) A21D 8/00 A21D 13/00. Дріжджове тісто / Неклеса О.П., Пивоваров Є.П., Нагорний О.Ю.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2016 13511; заявл. 28.12.2016; опубл. 10.07.2017, Бюл.№ 13.
Abstract: Дріжджове тісто містить дріжджі або інші види бродильної мікрофлори, здоба якого знаходиться у формі капсул з полісахаридною термостабільною оболонкою з внутрішнім вмістом у вигляді суміші жирової складової, цукру та/або цукроподібних речовин. Внутрішній вміст вищевказаних капсул додатково містить 4-12 % подрібнених харчових волокон.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2303
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117738.pdf196,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.