Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2310
Title: Дріжджовий виріб
Authors: Неклеса, Ольга Павлівна
Пивоваров, Євген Павлович
Коротаєва, Євгенія Олександрівна
Keywords: Патент № 118969
Issue Date: 11-Sep-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 118969, МПК (2017.01) A21D 8/00 A21D 2/00. Дріжджовий виріб / Неклеса О.П., Пивоваров Є.П., Коротаєва Є.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2016 13509; заявл. 28.12.2016; опубл. 11.09.2017, Бюл.№ 17.
Abstract: Дріжджовий виріб, що передбачає приготування дріжджового тіста, містить дріжджі або інші види бродильної мікрофлори, здоба якого знаходиться у формі капсул з полісахаридною термостабільною оболонкою з внутрішнім умістом у вигляді суміші жирової складової, цукру та/або цукроподібних речовин. Внутрішній уміст капсул додатково містить 4-12 % подрібнених харчових волокон.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2310
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118969.pdf204,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.