Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2311
Title: Косметичний шампунь
Authors: Головко, Тетяна Миколаївна
Колесник, Вікторія Валентинівна
Зотова, Юлія Олександрівна
Keywords: Патент № 119084
Issue Date: 11-Sep-2017
Citation: Патент України на корисну модель № 119084, МПК (2017.01) A61K 8/00 C11D 9/00 A61Q 5/00. Косметичний шампунь / Головко Т.М., Колесник В.В., Зотова Ю.О.; заявник та патентовласник Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі.- № u 2017 03026; заявл. 30.03.2017; опубл. 11.09.2017, Бюл.№ 17.
Abstract: Косметичний шампунь містить сульфоетоксилат натрію, як поверхнево-активні речовини - молочну сироватку, віддушку, гліцерин, поварену сіль. Додатково включає білу глину, знежирення молочної сироватки, як віддушку використовують натуральну ефірну олію з апельсину.
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2311
Appears in Collections:Перелік патентів за 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119084.pdf146,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.