Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2330
Title: Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Збірник тестів та завдань для самостійної роботи студентів напрям підготовки 071 «Облік і оподаткування» 072 « Фінанси, банківська справа та страхування» (денної та заочної форми навчання)
Authors: Акімова, Наталія Сергіївна
Топоркова, Олена В'ячеславівна
Ковалевська, Надія Сергіївна
Keywords: облік
оподаткування
податкова звітність
фінансова звітність
міжнародні стандарти
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: збірник тестів та завдань для самостійної роботи студентів напрям підготовки 071 "Облік і оподаткування" 072 " Фінанси, банківська справа та страхування" (денної та заочної форми навчання) / уклад.: Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Н.С. Ковалевська; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 97 с.
Abstract: Збірник тестів та завдань з дисципліни "Облік та фінансова звітність за МСФЗ" підготовлений з метою надання допомоги студентам щодо опанування цієї дисципліни, яка вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Метою складання збірника є формування знань з практики ведення обліку та звітності за МСФЗ на підприємствах
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2330
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КБОАО)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник тестів МСФЗ.pdf839,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.