Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2347
Title: Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування"
Authors: Дейниченко, Григорій Вікторович
Дмитревський, Дмитро В'ячеславович
Keywords: безпека упаковки
класифікація
процес пакування
харчова продукція
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ХДУХТ
Citation: Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії: методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності 133 "Галузеве машинобудування" / уклад.: Г.В. Дейниченко, Д.В. Дмитревський; Харк. держ.ун-т харч. та торгівлі. – Харків: ХДУХТ, 2017. – 24 с.
Abstract: Дисципліна "Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії" є важливою складовою підготовки студентів за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування". Метою навчальної дисципліни "Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії" є набуття студентами необхідних знань та навичок, пов'язаних з сучасними технологіями упаковування і тари для харчових продуктів на підприємствах харчової промисловості, з видами тари, матеріалів для тари і упаковки, будовою, принципом дії, експлуатацією, пакувального обладнання у харчовій індустрії. Наведений комплекс різнопланових завдань дозволяє студентові самостійно за допомогою викладених на сайті кафедри http://oborud-hduht.kh.ua/ додаткових матеріалів опанувати необхідний об'єм знань для набуття професійних навичок і знань та підготуватись до успішного складання іспиту з дисципліни
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2347
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри процесів та устаткування харчової та готельно-ресторанної індустрфї ім. М.І. Бєляєва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
053730772.pdf343,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.