Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2354
Title: Маркетинг. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг"
Authors: Савицька, Наталія Леонідівна
Прядко, Ольга Миколаївна
Олініченко, Катерина Сергіївна
Афанасьєва, Оксана Пилипівна
Красноусов, Андрій Володимирович
Keywords: маркетинг 
підприємства
курсова робота
вимоги
Issue Date: 2017
Publisher: Харків: ФОП Іванченко І.С.
Citation: Маркетинг: методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг" / уклад.: Н.Л. Савицька, О.М. Прядко, К.С. Олініченко, О.П. Афанасьєва, А.В. Красноусов; Харківський дер. ун-т харчуваня та торгівлі. – Харків: ФОП Іванченко І. С., 2017. – 42 с.
Abstract: Метою виконання курсової роботи є формування у здобувачів вищої освіти загальних та фахових компетентностей, визначених освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів з маркетингу, зокрема навичок творчої самостійної роботи; пошуку, оброблення, систематизації науково-дослідної інформації, її аналізу, інтерпретації результатів та їх оформлення; оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами наукових досліджень; застосування сучасних теорій до вирішення практичних задач у галузі маркетингової діяльності
URI: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2354
Appears in Collections:Навчально-методичні видання (КМКД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод_курсовые_маркетинг_1-150.pdf749,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.